torstai 15. joulukuuta 2011

Vihreä lippu Suodenniemen koululle!

Onnea!

Vihreä lippu -toimikunta myönsi teille kokouksessaan 12.12.2011 Vihreän lipun käyttöoikeuden tunnustukseksi laadukkaasta
ympäristökasvatustyöstänne. Toimintanne noudattaa Vihreä lippu -ohjelman periaatteita ja projektinne täyttää Vihreän lipun myöntämiselle laaditut kriteerit.
...

Onnea hienolle saavutukselle!

Lipunliehutusterveisin,
Saara Pellikka ja Aino Alasentie
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

WWF-koulutusta


WWF:n kouluttaja Anne-Mari Huttunen vieraili tänään 5. ja 6. luokassa aiheenaan uhanalaiset eläimet.